Μπορεί το ίδιο σχολείο να αιτηθεί για δύο δράσεις ταυτόχρονα;

Αν και οι δύο αυτές δράσεις είναι σχολικές συμπράξεις ,όχι. Μπορεί όμως να γίνουν άλλοι συνδυασμοί, όπως π.χ. ένα ΕΠΑΛ μπορεί να αιτηθεί για Comenius σύμπραξη και για IVTή VETPRO ή ένα οποιοδήποτε σχολείο για σύμπραξη και για υποδοχή βοηθού καθηγητή.

 

 • Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130