Ποια η διαφορά μεταξύ Διμερών και Πολυμερών Συμπράξεων;

Οι Διμερείς συμπράξεις επικεντρώνουν στην πρακτική των ξένων γλωσσών. Δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την γλώσσα του εταίρου. Περιλαμβάνουν επίσης υποχρεωτικά, αμοιβαία ανταλλαγή τάξεων για τουλάχιστον 10 ημέρες. Οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να έχουν κλείσει τα 12 και να είναι τουλάχιστον 10 στην περίπτωση που αιτούνται επιχορήγηση για μικρή ομάδα και 20 στην περίπτωση των μεγάλων ομάδων.

 

 • Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130