Πρέπει να ανήκω στο διδακτικό προσωπικό για να μπορώ να λάβω την επιχορήγηση;

Σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχει δικαίωμα να βάζει ή κάθε Εθνική Αρχή, για την Ελλάδα και το 2012 , θα ισχύσουν τα παρακάτω:

Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού και της μεγάλης ανάγκης για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασκούν διδακτικό έργο, θα γίνουν δεκτές μόνον αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως Διευθυντές ή ασκούν διδακτικό έργο σε σχολεία επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης Comenius Σχολικές Συμπράξεις.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν σε επιλέξιμα σχολεία για οποιοδήποτε λόγο (πχ. Λόγω απόσπασης ή τοποθέτησης σε άλλο φορέα) θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες. Σημειώνεται ότι, ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει και κατά την περίοδο της προγραμματισμένης δραστηριότητας.

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, δεν είναι επιλέξιμοι.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο εκπαιδευτικό, θα κρίνονται όλες ως μη επιλέξιμες.

 

 • Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130