Τι είδους κύκλοι μαθημάτων είναι επιλέξιμοι;

Γενικά, όλοι οι κύκλοι μαθημάτων που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ανάγκες εκπαίδευσης ενός ατόμου που εργάζεται στη σχολική εκπαίδευση, έχουν συμμετέχοντες από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και ταιριάζουν σ' ένα Ευρωπαϊκό κοινό.

Τα μαθήματα θα πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες και να λαμβάνουν χώρα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.

 

 • Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130