Τι κόστος καλύπτεται; Υπάρχει μέγιστο όριο;

Συνήθως καλύπτονται τα έξοδα ταξιδίου και οι δαπάνες διαβίωσης σύμφωνα με πίνακα που δημοσιεύεται στην Εθνική πρόσκληση της κάθε χώρας.

 

 • Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130